Společnost herců a šermířů KELTIK Ostrava

začala psát svou historii už před rokem 1989 jako šermířská skupina pod názvem Rytíři z Bruneswerde.
Jak šel čas, požadavky diváků rozšiřovaly repertoár skupiny
ze středověké gotiky až na dobu Slovanů a také dobu Keltů,
proto název skupiny Keltik.
Pod tímto názvem už nás znají na Slovensku, v Polsku, Německu,
ale hlavně v mnoha městech a obcích naší krásné české země.
„Nemožné ihned, zázraky do tří dnů“ je naším hnacím motorem
a na Vaše přání jsme schopni se třeba i rozkrájet ...